Brazilian Jiu-Jitsu – Mixed Martial Arts – Pembroke Pines, FL

VagnerRocha 3 Brazilian Jiu Jitsu   Mixed Martial Arts   Pembroke Pines, FLThe Vagner Rocha Broward Martial Arts Center teaches Brazilian Jiu-Jitsu

---------------------------------------------------------------------------------------------
To read the full article: http://www.southfloridabusinessworld.com/2012/12/brazilian-jiujitsu-mixed-martial-arts-pembroke-pines-fl/